พระยอดขุนพลพิมพ์ซุ้มเสมา กรุสันธาตุ พะเยา
พระยอดขุนพลพิมพ์ซุ้มเสมา กรุสันธาตุ พะเยา พระยอดขุนพลกรุสันธาตุ หรือกรุวัดติโลกอาราม พะเยา พระยอดขุนพลเป็นพระหนุนดวง เสริมเพิ่มพลังอำนาจวาสนา องค์นี้เป็นพิมพ์นิยม (เล็ก) คราบรัก รา และขี้กรุมีให้พิจารณาอย่างสบายอารมณ์ ดูง่ายมาก ๆ size 2.5 x 5 cm. อำนาจ ใครมีไว้จะได้เป็นใหญ่เป็นโต มีอำนาจวาสนาสูง มีตบะน่าเกรงขาม ส่วนใหญ่คนที่มีในครอบครองจะหวงกันมากครับ ของเก๊มีหลายฝีมือโปรดระวังครับ
นำเสนอ 9,000 Thai/Bath