กางเขนดงใหญ่

฿4,000.00

 

+++ เจ้าของพิมพ์กางเขนดงพิมพ์นี้ เป็นพระอยู่วัดที่ อ.สูงเนิน ปี 2550 ผมเคยไปคุยกับท่านบ่อยครั้ง ท่านหวงของมากและส่วนมากผมจะได้จากสนามพระที่นี่บ่อยมาก…( เล่าอดีต )