กางเขนดงใหญ่

฿5,000.00

กางเขนดงพิมพ์ใหญ่
กางเขนดงพิมพ์ใหญ่กำเนิดที่สำนักป่ามหาวันในปี 2537 ต่อจากพิมพ์หางแซงแซว จำนวนการสร้างของพิมพ์นี้ คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้องจากท่านผู้สร้างและดูแลพิมพ์นี้คือ สองรถบรรทุกบิ๊กอัพครับ แต่วันนี้กางเขนดงใหญ่เริ่มหายากและค่อย ๆ หายไปจากสายตา แต่พิมพ์เดียวกันนี้ไปเกิดใหม่เป็นชุดที่สองที่วัดดงบัง แต่ทางสำนักมหาวันได้ทำลัญลักษณ์ไว้เห็นรู้ทันที แต่ชุดที่สองนี้ก็นำมาปลุกเษกที่มหาวันครับ กางเขนดงใหญ่สร้างหลายเนื้อ นำไปใช้ได้ดีทุกเนื้อ เพราะพระท่านแสวงหามวลสารที่คิดว่ามีอิทธิฤทธิ์หลายหลากชนิดมารวมผสมขึ้นรูปเป็นกางเขนดงที่ได้รับการศรัทธาจากศิษย์ท่านครูบา ฯ องค์นื้เป็นเนื้อผสมหนักแน่นจากธรรมชาติ แร่ธาตุต่าง ๆ ผงพราย ผงถ่านมะรุมป่า เนื้อหยาบแข็ง size 4.5 X 7 cm. 5,000.-

Karng-kaen Dong bird big mold, Once in the deep forest when the sound of Salika singing in the forest all forest animal will be sing too. Salika Bird very nice singing and power full sound.
Karng-kaen Dong big mold was born at Mahawan forest bureau since 1994 which continue from stripe tail batch. Made quantity are big batch which can put in 2 pick up truck. At the present Karn-kaen Dong big mold are difficult to finding in the amulet market. The new generation have been issue at Wat Dong bang and blessing at Mahawan bureau too. Made from variety material but all are Buddha’ grace due to material from many holy place such deep forest, underground, on the mountain , cave and the central mixed together for dual Salika (Karn-kaen Dong). Presents to monk and people who come to support to built Mahawan bureau. This pieces as shown made high density from natural mineral and Phay thousand year powder with moringa carbon and Queen of black opera. Put red stone gem in front side and circle , star gems in back side. Some of it put many small gems. This pieces as shown Kruba’s disciple have kept it in virgin condition 100% size 4.5 x 7cm. THB 5000.