คล้ายพระยอดธง

฿500.00

หลวงพ่อท่านอยู่จำพรรษาที่นี่มานานมากจนลืมชื่อลืมวัด ขณะนี้อยากออกธุดงค์ ท่านใดศรัทธานิมนต์ต่อได้ 500.- บาทไม่ผิดหวังประกันแท้ ไต้เดื่อยคล้ายตีโค๊ดครับ.