พระพิฆเนศครูบากฤษณะ

฿700.00

พระพิฆเนศ เนื้อแก้ยาสั่ง พระพิฆเนศได้รับคำยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ปราศจากอุปสักทั้งมวล บูชาพระพิฆเนศจะพบแต่สิ่งดี ๆ ประกอบกิจการใดก็ประสพผลสมหวังดังต้องการ ครูบาท่านหล่อรูปพระพิฆเนศประดิษฐานไว้ให้สาธุชนเคารพกราบไหว้ที่สำนักสงฆ์เวฬุวันเมื่องานวันเกิดปี 49 และสร้างพิมพ์สี่เหลี่ยมจัตุรัสตัดมุมเนื้อผงจำนวนไม่มากแจกเป็นที่ระลึก size 2.5 x 2.5 cm.

แต่….องค์นี้ครับเป็นเนื้อพิเศษครูบา ฯ รวบรวมตัวยามากดพิมพ์ได้เล็กน้อยไม่บอกจำนวน และตีโค๊ตไว้ที่ข้างฐานทั้งสองด้านเป็นหลักฐานในการพิจารณา เนื้อนี้คือ….แก้ยาสั่ง ครับ. 700.-