พระสมเด็จเก้าชั้นวัดระฆัง

฿0.00

Phra Somdej Kao chun (Somdej Tor) wat Rakhung, InterEmsted please contack with me.
ชมสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เก้าชั้นตัดขอบชิด เนื้อนมสด ปัจจุบันถูกนิมนต์ให้ไปจำพรรษาที่วัดเกศไชยโยนอกพิมพ์นิยมนานแล้ว ท่านสรงนำ้ร้อนกับผงซักฟอกมากเกินไปเมื่อเดือนสงกรานต์ปีนี้ เนื้อยังไม่กลับสภาพเดิม