เทพจำแลงภมรมหาเทวประภัสสรพรหม ( ฟ้าดินพิมพ์เล็ก )

฿500.00

เทพจำแลงภมรมหาเทวประภัสสรพรหม ( ฟ้าดินพิมพ์เล็ก )

เทพสององค์คือ พระพักตร์พระศิวะมหาเทพหันหน้าเข้าหาพระพักตร์พระแม่อุมาเทวี อันเป็นสื่อความหมายถึงความสมดุลของสรรพสิ่ง การฝังมงคลต่าง ๆ ก็เพื่อเป็นการเสริมให้วัตถุมงคลเหล่านั้นมีพลังจากดวงดาว อันเป็นการนำมงคลเข้าสู่ตัวของผู้บูชาตามหลักของโหราศาสตร์ เทพฟ้าดินพิมพ์เล็กองค์นี้สร้างเข้าพิธีกรรมฐานเจ็ดวันที่อาศรมสถานบ้านโตนดปี 2555 จำนวน 600 องค์ ชุดนี้สร้างไว้สามสี ชมพู ขาว ดำ ด้านหลังฝังพลอยแมงมุม หริอฝังหยก องค์นี้เนื้อขาว และ เนื้อดำ หลังฝังหยกหนึ่งเม็ด size 2.5 x 3.5 cm.ครับ. 500.-

Thep Jamlang Small mold (Pha-Morn-Maha-Deva)

Two face of Siva Deva and Uma Devee. This meaning of the balance of everythings. This model put the biggest of power full of the star. This Thep Jamlang have been 7 days blessed at Wat Ta-node in last year (2012) only 600 psc. 3 colors PINK, WHITE, BLACK. Backside put big spider stone or green stone gem. This shown the white and black color put green stone gem size 2.5 x 3.5 cm. THB 500.