เทพพิมพ์กลางอาศรมสถาน

฿1,500.00

เทพจำแลงพิมพ์กลาง (อาศรมสถาน) เนื้อสีขาวชุดนี้เป็นชุดกรรมกรรมฐานเจ็ดวันปี 2555 จำนวนการสร้าง 1,000 องค์ การฝังที่ด้านหลังจะฝังรูปพระปิดตามหาลาภเนื้อโลหะชุบทอง บางองค์ฝังรูปพระพรมเทพธาดา เทพผู้ลิขิตโชคชะตา ผู้สร้าง ผู้บรรดาลความสำเร็จ และบางองค์ก็ฝังรูปพระพิฆเนศวร เทพผู้ประทานความสำเร็จ เนิ้อโลหะชุบสามกษัตริย์ กับฝังตะกุดเงินมีทั้งสองดอกและสี่ดอก ฝังพลอยดีสีสวยล้อมเต็มพื้นที่ (ตะกุดจะสั้นกว่าชุดในพรรษาเล็กน้อย) เพ้นท์สวยมาจากอาศรมสถาน ฯ size ครับ. 1,500.-

Thep Jamlang middle size mdd (hermitage place), The deva of lucky, fortune and kindness, The material from white powder call the powder of khammathan. This model is generation only 1000 pcs. Special 7 days blessed in this year 2012. Back side put “Pra-Pit-Ta” (This is pra of lucky fortune ) or,“Prar-phoma”grestest deva who built and divection of human life, or put “pha-pika nature” (the god of lucky fortune) With 2 – 4 silver takuds and nice very gems. with painting quality form warranty hermitage place. Size 3,5 x 4.5 cm.1500 B/T