เทพพิมพ์ใหญ่หน้ากาก C

฿3,500.00

เทพจำแลงพิมพ์ใหญ่ (หน้ากาก) “c”

เทพชุดนี้ด้านหน้าฝัง..หน้ากากเงิน และ/หรือ..หน้ากากทอง ด้านหลังฝังสองตะกุดเงิน ฝังพลอยอัดหลายสีสวย สร้างในพรรษาปี 2555 ประมาณ 50 + 5 องค์ size 4 x 5 cm.ครับ. 3,500.-,

Shifter capitalization (mask) “c”

god of this front side.. Silver mask. And / or.. Gold mask. Buried behind two Takut money. Gem Jam buried many colors Built in 2555, about 50 years old: five elements size 4 x 5 cm. It. 3,500.-.