แมงมุมใหญ่

฿3,000.00

แมงมุมดักทรัพย์ – รับโชค
แมงมุมเป็นสัตว์ที่มีใย เมื่อสร้างใยเสร็จก็นอนรอเหยื่อที่จะมาติดใย ครูบา ฯ ท่านสำเร็จวิชาด้านนี้จึงสร้างแมงมุมไปชักใยให้ลูกศิษย์ดักทรัพย์และรับโชค ชุดเนื้อขาว 50 ชิ้น เจ็ดวันกรรมฐาน 2555 การฝังด้านหน้าฝังพลอยสี แดง-เหลือง รูปตัวคูณรวมแปดเม็ด ด้านหลังจะฝังรูปพระปิดตา ตะกุดเงินแปดดอกรวมแปดทิศ ฝังพลอยสีแดงล้อมรอบ เป็นชุดมาจากอาศรม ฯ เพ้นท์สวย-ร่ำรวยโชค size 3.7 x 5 cm. ครับ. 3,000 Thai/Bath.

Spider trap – lucky
Spider is an animal with fiber. When the fiber was completed, I was waiting for the bait to be attached to the ribbon. Successfully built this spider to create a trap for the students to trap and get a set of 50 pieces of white meat for seven days. Meditation 2012, embedded in front of a red-yellow gemstone. The eight-grain multiplier figure The back is buried in the eyes. Eight silver flowers in eight directions Embedded red gemstone surrounds. It’s a set from the hermitage. Paint beautiful – rich luck size 3.7 x 5 cm. 3,000 Thai / Bath.