กวนอิมพิมพ์รูปใข่

฿500.00

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พิมพ์รูปใข่
พระโพธิสัตว์กวนอิม เทพแห่งความเมตตา ทรงช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในห้วงทุกข์ ตามกระแสเสียงที่ได้ยิน เป็นพิมพ์รูปใข่ของวัดวังน้ำพุวนาราม กำแพงเพชร ด้านหลังคือมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่และพระชายาพระแม่อุมาเทวี แปลงกายในนามเทพจำแลงภมรอันลือลั่น พุทธานุภาพเกินคำบรรยาย ชุดนี้ออกในงานไหว้ครูปี 48 Size 3.5 x 4.5 cm. 500 Thai/Bath.