฿1,300.00

พญากุมภีร์เฝ้าทรัพย์. เมื่อมีพิมพ์ใหญ่ก็ต้องมีพิมพ์เล็ก ชุดนี้สร้างไว้สองเนื้อ ขาว และน้ำตาล จำนวนรวมกัน 399 องค์ ครูบา ฯ อธิษฐานจิตปลุกเษกในคืน 15 มิ.ย. 54 (จันทร์คล๊าสเต็มดวง) นำออกให้บูชาในงานครบรอบวันเกิดท่านครูบา ฯ เมื่อ 1 ส.ค.2554 ชุดนี้ด้านหลังมีฝังหลายแบบ องค์นี้ฝังต่อหยกสีเข้ม ฝังตะกุดเงินคู่และฝังพลอยสีสวย เพ้นท์สวยมาจากอาศรมครับ. size 2.9 x 3.9 cm. 1,300.-

The power of crocodile, sine of property keeper and long live. This batch is special issued from Kruba Krissana. The crocodile small mold type it powerfull for long live and trusted of property keeper, keep and get more and move property. Made and bless on dark moon night. June 1, 2011. Only 399 pcs. Issued on Aug 1, 2011.
Back side 3 style, this put green stone pot gems. pot gems. And color of nice gems, with 2 silver roll sheet. Nice paining size 2.9 X 3.9 cm. 1300 Thai/Bath. Please pm. If you are interested.