นางกวักล้านนา

฿1,000.00

นางกวักตามคนไทยโบราณถือว่าเป็นเทพีแห่งโชคลาภ นางกวักมีการสร้างขึ้นมาเป็นเวลายาวนานนับร้อยปี ผู้รู้บางท่านเคยกล่าวว่าน่าจะมีอายุประมาณ 100-200 ปี ยุครัตนะหรือยุคกาวิระเจ้าเชื้อเจ็ดตน แต่บางท่านว่าร่วมสมัยกับเชียงแสน (ต้องประเมินจากเนื้อโลหะกันเอง) แม่นางกวักมีสร้างหลายสกุลช่าง มีทั้งกวักซ้ายและกวักขวาหรือกวักสองมือ มีทั้งแต่งตัวแบบธรรมดา (ชาวบ้าน) และแต่งองค์ทรงเครื่อง (แบบกษัตริย์) สมัยเด็กผู้ใหญ่บอกว่านางกวักที่ดีต้้องยกมืซ้ายกวักให้เลยปากหรือเหนือคิ้วอุ้มถุงเงินหรือสะพายถุงเงินถุงทองที่ด้านหลังจึงจะดี. นางกวักล้านนาที่นำมาเสนอนี้เป็นเนื้อทองผสมแก่ทอง ?…. ขนาด 2.0 x 3.5 ซม. กวักขวาเหนือคิ้วถูกต้องประกันแท้ 1,000.- บาทครับ.